Sự khác nhau giữa Underbanked và Unbanked

5/5 - (1 vote)

Sự khác nhau giữa Underbanked và Unbanked là một chủ đề liên quan đến tình trạng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tài chính của các cá nhân hoặc hộ gia đình. Theo định nghĩa của Cục Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa Kỳ (FDIC), một người hoặc hộ gia đình được coi là Unbanked nếu họ không có tài khoản tiết kiệm hoặc thanh toán tại bất kỳ tổ chức tài chính nào được bảo hiểm bởi FDIC. Người hoặc hộ gia đình Unbanked thường giao dịch bằng tiền mặt và lưu trữ tài sản của họ chỉ ở các định dạng vật lý, ngoại tuyến. Một người hoặc hộ gia đình được coi là Underbanked nếu họ có tài khoản tiết kiệm hoặc thanh toán được bảo hiểm bởi FDIC nhưng thường xuyên sử dụng các dịch vụ tài chính thay thế như cho vay lương, chuyển tiền hoặc đổi séc.

  • Unbanked: FDIC định nghĩa người không có tài khoản ngân hàng là người không có tài khoản séc hoặc tài khoản tiết kiệm tại một tổ chức ngân hàng được FDIC bảo hiểm. Những người không có tài khoản ngân hàng giao dịch chủ yếu bằng tiền mặt và chỉ lưu trữ tất cả tài sản của họ ở định dạng vật lý, ngoại tuyến.
  • Underbanked: một người có tài khoản ngân hàng thấp duy trì tài khoản tiết kiệm hoặc séc được FDIC bảo hiểm nhưng thường xuyên sử dụng các dịch vụ tài chính thay thế như cho vay ngắn hạn.

Một số nguyên nhân khiến một số người trở thành Unbanked hoặc Underbanked có thể là do không có các dịch vụ tài chính chính thống ở nơi họ sống, không có đủ tiền để đáp ứng yêu cầu số dư tối thiểu hoặc phí ngân hàng cao, thiếu niềm tin vào các tổ chức tài chính, lo lắng về quyền riêng tư, hoặc có lịch sử tín dụng xấu. Thống kê cho thấy cả hai nhóm này thường thuộc các nhóm thu nhập thấp, ít học vấn hoặc thiểu số.

Việc trở thành Unbanked hoặc Underbanked có thể gây ra nhiều bất lợi và rủi ro cho người sử dụng, chẳng hạn như không có khả năng tiết kiệm, đầu tư, vay mượn hay bảo hiểm, phải trả nhiều phí và chi phí cao cho các dịch vụ tài chính thay thế, không có bằng chứng thanh toán hay giao dịch, không an toàn khi mang theo tiền mặt hay lưu trữ tài sản, và không được hưởng lợi từ các chương trình ưu đãi hay khuyến mãi của các tổ chức tài chính. Do đó, việc sử dụng các dịch vụ ngân hàng an toàn và hiệu quả là rất quan trọng và có ích cho mọi người. Có nhiều loại tài khoản ngân hàng phù hợp với nhu cầu và khả năng của khách hàng, và một số trong số đó không yêu cầu phí hoặc số dư tối thiểu.

Hy vọng bạn đã hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa Underbanked và Unbanked, cũng như lợi ích của việc sử dụng các dịch vụ ngân hàng.

Đình Hải

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *