Cách chuyển tiền nhanh trong một phút với ABC online

Rate this post

Ứng dụng ACB online mang lại rất nhiều tiện ích cho người dùng, trong đó có dịch vụ chuyển tiền online. Để thực hiện chuyển tiền trên ACB online, các bạn thực hiện theo hướng dẫn dưới đây.

 

 • Tải ứng dụng ABC online trên điện thoại

Đối với hệ điều hành iOS: truy cập vào Appstore trên điện thoại của bạn và gõ tìm kiếm ứng dụng “ABC banking” => Nhấn nút cài đặt => Sau khi hoàn tất cài đặt, nhấn nút Mở/Open để vào ứng dụng.

Đối với hệ điều hành Android: truy cập vào CH Play trên thiết bị điện thoại và gõ tìm kiếm từ khóa “ACB banking” => Nhấn nút cài đặt và chọn chấp nhận cài đặt => Sau khi hoàn tất cài đặt, nhấn nút Mở để vào ứng dụng.

 

 • Đăng nhập vào tài khoản iBanking

Khi làm hợp đồng mở tài khoản và sử dụng ACB online, khách hàng sẽ được yêu cầu tạo tên đăng nhập và mật khẩu. Dùng tên đăng nhập và mật khẩu đã đăng kí này để truy cập vào ACB – mBanking. Sau khi đã điền đúng và đầy đủ thông tin, chọn nút Đăng nhập. Nếu thành công, màn hình sẽ được chuyển về trang chủ. Nếu muốn đăng xuất, bấm vào menu chính, chọn nút “Đăng xuất” ở góc cuối màn hình bên phải.

 • Cách chuyển tiền online ACB
 • Cách chuyển tiền online ACB cùng hệ thống

Từ màn hình menu chính, chọn nút Chuyển tiền => Tiếp tục chọn Chuyển khoản trong hệ thống.

Tài khoản trích tiền: là tài khoản TGTT của khách hàng để chuyển tiền.

Tài khoản thụ hưởng: chọn 1 trong 2 cách sau:

 • Lấy từ danh sách: tài khoản ghi có đã đăng kí.
 • Nhập tài khoản: nhập trực tiếp số tài khoản ghi có, kể cả những tài khoản không cần đăng kí trước.

Tiếp đến, nhập số tiền cần chuyển và nội dung chuyển khoản viết không dấu. Nhập số tham chiếu nếu có.

Ngày và định kì chuyển: chọn ngày chuyển tiền, chuyển ngay hoặc ngày chuyển khoản sau.

Chọn phương thức xác thực và nhấn Đồng ý để chuyển sang màn hình xác nhận giao dịch. Tại đây, khách hàng cần kiểm tra kĩ càng lại thông tin chuyển tiền online ACB. Sau đó, nhập mật khẩu đăng nhập và phương thức xác thực => Chọn Xác nhận để kí xác nhận giao dịch.

 • Cách chuyển tiền online ACB ngoài hệ thống

Từ màn hình menu chính, chọn nút Chuyển tiền => Tiếp tục chọn Chuyển khoản ngoài hệ thống.

Chọn tài khoản trích tiền và tên đơn vị thụ hưởng.

Tiếp đến, nhập số tiền cần chuyển và nội dung chuyển khoản viết không dấu.

Ngày và định kì chuyển: chọn ngày chuyển tiền, chuyển ngay hoặc ngày chuyển khoản sau.

Chọn phương thức xác thực và nhấn Đồng ý để chuyển sang màn hình xác nhận giao dịch. Tại đây, khách hàng cần kiểm tra kĩ càng lại thông tin chuyển tiền online ACB. Sau đó, nhập mật khẩu đăng nhập và phương thức xác thực => Chọn Xác nhận để kí xác nhận giao dịch.

 • Cách đăng kí tài khoản thụ hưởng tại ACB online
 • Đăng kí tài khoản thụ hưởng trong hệ thống

Từ màn hình menu chính, chọn Đăng kí tài khoản => Chọn Tài khoản thụ hưởng trong hệ thống ACB, màn hình sẽ hiển thị danh sách các tài khoản thụ hưởng trong hệ thống ACB online đã đăng kí.

Nếu muốn đăng kí tài khoản thụ hưởng mới, chọn nút Thêm tài khoản thụ hưởng ở phía cuối màn hình => Nhập số tài khoản ghi có => Chọn Đăng kí để hoàn tất. Hệ thống sẽ tự động kiểm tra sự tồn tại của tài khoản. Nếu số tài khoản đúng và hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị tên, số tài khoản trong danh sách tài khoản thụ hưởng. Nếu số tài khoản không nằm trong hệ thống ACB online sẽ hiển thị thông báo lỗi.

 • Đăng kí tài khoản thụ hưởng ngoài hệ thống

Từ màn hình menu chính, chọn Đăng kí tài khoản => Chọn Tài khoản thụ hưởng ngoài hệ thống ACB, màn hình sẽ hiển thị danh sách các tài khoản thụ hưởng trong hệ thống ACB online đã đăng kí.

Nếu muốn đăng kí tài khoản thụ hưởng mới, chọn nút Thêm tài khoản thụ hưởng ở phía cuối màn hình => Nhập tên đơn vị thụ hưởng bằng tiếng Việt không dấu và không quá 42 kí tự => Nhập số tài khoản thụ hưởng ngoài hệ thống ACB (người nhận tiền) => Chọn tỉnh/thành phố => Chọn ngân hàng thụ hưởng => Chọn chi nhánh thụ hưởng => Bấm Đăng kí để hoàn tất. Hệ thống sẽ thông báo thành công và hiển thị trong danh sách thụ hưởng với trạng thái Đang hoạt động.

 • Đăng kí tài khoản thụ hưởng trong thanh toán hóa đơn

Từ màn hình menu chính, chọn Đăng kí tài khoản => Chọn Tài khoản thụ hưởng ngoài hệ thống ACB, màn hình sẽ hiển thị danh sách các tài khoản thụ hưởng trong hệ thống ACB online đã đăng kí.

Nếu muốn đăng kí tài khoản thụ hưởng mới, chọn nút Thêm tài khoản thụ hưởng ở phía cuối màn hình => Chọn loại hình thanh toán (điện thoại, nước, điện, Internet).

Nhập mã khách hàng: số hợp đồng/ số điện thoại/ số danh bạ/ mã khách hàng tương ứng với loại hóa đơn muốn thanh toán.

Nhập tên đơn vị thụ hưởng viết bằng tiếng Việt không dấu, không dài quá 42 kí tự => Nhập số tài khoản của đơn vị nhận tiền => => Chọn tỉnh/thành phố => Chọn ngân hàng thụ hưởng => Chọn chi nhánh thụ hưởng => Bấm Đăng kí để hoàn tất việc thanh toán hóa đơn. Hệ thống sẽ thông báo thành công và hiển thị trong danh sách thụ hưởng với trạng thái Đang hoạt động.

=> Danh sách SWIFT code của các ngân hàng tại Việt Nam

Ngoc Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *