Ngắm nàng saber Nero Claudius cực kỳ kiều diễm trong Fate / Grand Order

Rate this post

Nero is a Servant class Saber can be select by Hakuno Kishisami at Moon Cell Holy Grail War in Fate / Extra và Fate / Extra CCC.

Cô ấy thường được gọi là Saber Đỏ (Aka Seiba) để phân biệt với các Sabre khác.

Danh tính thật của Sabre là Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus, vị Hoàng đế thứ 5 của Đế Chế La Mã cổ đại.

Cô nổi tiếng như một nhà chuyên chế với chế độ độc tài cay khi áp dụng tất cả các lực lượng tôn giáo, đặc biệt là Thiên Chúa giáo và thậm chí cả Thượng Viện La Mã cũng bị chèn ép trong suốt thập niên 50 đến 60 sau Công nguyên.

Cuồng sáng bộ ảnh cosplay Nero Claudius cực kỳ lạ của coser futuanciel (腐 团 ciel) nhé:

Ngắm nàng saber Nero Claudius cực kỳ kiều diễm trong Fate / Grand OrderNgắm nàng saber Nero Claudius cực kỳ kiều diễm trong Fate / Grand OrderNgắm nàng saber Nero Claudius cực kỳ kiều diễm trong Fate / Grand OrderNgắm nàng saber Nero Claudius cực kỳ kiều diễm trong Fate / Grand OrderNgắm nàng saber Nero Claudius cực kỳ kiều diễm trong Fate / Grand OrderNgắm nàng saber Nero Claudius cực kỳ kiều diễm trong Fate / Grand OrderNgắm nàng saber Nero Claudius cực kỳ kiều diễm trong Fate / Grand OrderNgắm nàng saber Nero Claudius cực kỳ kiều diễm trong Fate / Grand OrderNgắm nàng saber Nero Claudius cực kỳ kiều diễm trong Fate / Grand OrderNgắm nàng saber Nero Claudius cực kỳ kiều diễm trong Fate / Grand OrderNgắm nàng saber Nero Claudius cực kỳ kiều diễm trong Fate / Grand OrderNgắm nàng saber Nero Claudius cực kỳ kiều diễm trong Fate / Grand OrderNgắm nàng saber Nero Claudius cực kỳ kiều diễm trong Fate / Grand OrderNgắm nàng saber Nero Claudius cực kỳ kiều diễm trong Fate / Grand OrderNgắm nàng saber Nero Claudius cực kỳ kiều diễm trong Fate / Grand Order

Ngoc Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *